11 trường hợp chủ xe bị thu hồi cà vẹt, biển số

372

Điều 15, Thông tư 58/2020 của Bộ Công an quy định chủ xe bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong các trường hợp sau.

Theo HỮU ĐĂNG – THÙY TRANG (Pháp luật TPHCM)

Ban tư vấn luật giao thông – Công ty luật Dragon

  Chạy quá tốc độ trong khu dân cư