Bộ Giao thông chuyển Bộ Công an cấp mã QR cho xe vận tải hàng hóa

140

Mã QR của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an sẽ thay thế cho QR Code của ng