Thứ Bảy, Tháng Sáu 15, 2024
Trang chủ Văn bản giao thông

Văn bản giao thông

Thông tư 07/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2024/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng...

Nghị định 139/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 139/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021   NGHỊ...

Đấu giá, sở hữu biển số xe suốt đời: Lợi nhiều, sao vẫn chưa...

Nếu việc đấu giá biển số xe (ôtô, xe máy) được thực hiện người dân sẽ được sở hữu biển số xe theo sở thích cá...

Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2021/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 08 tháng...

Công điện 08/CĐ-BGTVT năm 2021 về áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 08 tháng...

Thông tư 13/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2021/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ...

Thông tư số 68/2020/TT-BCA Quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát...

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm...

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 67/2020/QH14 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020   LUẬT SỬA...

Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ––––––––––   Số:   09/2021/TT-BGTVT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––         Hà Nội, ngày 19...

Thông tư 27/2021/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu...

BỘ TÀI CHÍNH ____________ Số: 27/2021/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________ Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm...