Cách phân biệt các loại biển số xe từ 1/8

311

Từ ngày 1/8/2020, khi Thông tư 58/2020 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành, quy định về các loại biển số xe cũng có sự thay đổi so với trước đây

  Hà Nội tăng hàng trăm xe khách dịp lễ giỗ Tổ