Cần những thủ tục gì để tàu biển được hoãn đăng kiểm mùa dịch Covid-19?

12677

Ngày 10/4, Cục Đăng kiểm VN cho biết vừa thông báo chính thức đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực vận tải biển và Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) việc gia hạn các giấy chứng nhận đối với tàu biển; gia hạn hoặc hoãn các cuộc điều tra, đánh giá đối với tàu biển được treo cờ Việt Nam trong tình huống bất khả kháng do đại dịch Covid-19.

Theo đó, Cục Đăng kiểm VN sẽ thực hiện gia hạn giấy chứng nhận và gia hạn hoặc hoãn các cuộc kiểm tra, đánh giá của tàu biển tối đa 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận hết hạn hoặc từ ngày ấn định kiểm tra, đánh giá tàu. Chủ tàu, công ty quản lý tàu, thuyền trưởng chịu trách nhiệm về việc tuân thủ liên tục của tàu biển với các yêu cầu áp dụng trong các quy định của quốc gia/quốc tế và các quy chuẩn kỹ thuật liên quan.

Để thực hiện việc gia hạn hoặc hoãn nêu trên, chủ tàu hoặc công ty quản lý tàu phải gửi yêu cầu bằng văn bản về Cục Đăng kiểm VN, nêu rõ lý do tại sao không thể sắp xếp các cuộc kiểm tra, đánh giá; kèm theo báo cáo của thuyền trưởng tàu được chủ tàu/công ty quản lý tàu xác nhận, cho thấy các hạng mục của tàu liên quan đến kiểm tra, đánh giá được duy trì trong điều kiện thỏa đáng, tàu đã thực hiện các biện pháp và bố trí thay thế tương đương (nếu phù hợp) và kế hoạch bố trí kiểm tra, đánh giá tàu tại các cảng tiếp theo.

“Các tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam cần lưu giữ bản sao thông báo của Cục Đăng kiểm VN để trình cho các cơ quan liên quan (như cơ quan có thẩm quyền của chính quyền cảng) trong trường hợp cần thiết”, Cục Đăng kiểm VN khuyến nghị.

Cục Đăng kiểm VN cũng cho biết, ngày 10/4, Tokyo – Mou (Tổ chức các nước tham gia bản ghi nhớ về kiểm soát của quốc gia có cảng khu vực châu Á – Thái Bình Dương) có thông báo về việc sửa đổi hướng dẫn giải quyết các trường hợp tàu biển quốc tế liên quan đến tác động của đại dịch Covid-19. Theo hướng dẫn này, các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia có cảng chấp nhận thời gian ân hạn cho việc trì hoãn các cuộc kiểm tra hoặc đánh giá đối với tàu mà quốc gia tàu mang cờ hoặc tổ chức đăng kiểm cho phép. Thời gian chấp nhận ân hạn đến 3 tháng, tính từ giữa tháng 1/2020 (thời điểm bắt đầu bùng phát dịch Covid-19).