1900599979

Trang chủ An toàn giao thông Lỗi vi phạm giao thông

Lỗi vi phạm giao thông

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung xử lý vi phạm hành chính số 04/2008/UBTVQH...

PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI...

Tham gia giao thông việt nam cẩn thận bị phạt khi lên máy bay

Luật giao thông đường bộ www.giaothongvietnam.vn - Sử dụng điện thoại trên máy bay, nói giỡn rằng máy bay có bom, gây rối làm...

Nghị định 33/2011/ND-CP

CHÍNH PHỦ ------- Số: 33/2011/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------ Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường...

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT Mục 1 VI PHẠM QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Điều 8. Xử phạt người...