Trang chủ An toàn giao thông Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa...

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN CHƯA KHAI THÁC Mức độ Đường thủy nội địa-Sở Giao thông vận tải Lĩnh...

Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa cho trường hợp thay đổi tính...

ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CHO TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Mức độ Đường thủy nội địa-Sở Giao thông vận...

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang

CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA, BẾN KHÁCH NGANG Mức độ Đường thủy nội địa-Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường thủy nội...

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA, BẾN KHÁCH NGANG SÔNG Mức độ Đường thủy nội địa-Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường thủy nội...

Đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu...

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ...

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

CÔNG BỐ ĐƯA BẾN XE HÀNG VÀO KHAI THÁC Mức độ Đường bộ - Sở Giao thông Vận tải Lĩnh vực Đường bộ - Sở Giao thông Vận...

Cấp lại phù hiệu cho xe nội bộ và xe trung chuyển

CẤP LẠI PHÙ HIỆU CHO XE NỘI BỘ VÀ XE TRUNG CHUYỂN Mức độ Đường bộ - Sở Giao thông Vận tải Lĩnh vực Đường bộ - Sở...

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ Mức độ Đường bộ - Sở Giao thông Vận tải Lĩnh vực Đường bộ - Sở Giao...

Tư vấn thủ tục xin giấy phép ô tô đi vào đường cấm

Bạn muốn tham gia giao thông thì buộc phải chạy đúng tuyến quy định và không được đi vào đường cấm, khu vực cấm....

Hà Nội: Cảnh sát giao thông và công an xã sẽ cấp Giấy đi...

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội và Công an các xã/phường/thị trấn sẽ tham gia cấp Giấy đi...