List/Grid

Hệ thống giám sát Subscribe to Hệ thống giám sát

VIETMAP GPS Tracking

VIETMAP GPS Tracking

Chúng tôi giới thiệu tới các bạn phiên bản cài đặt VIETMAP GPS Tracking . Để tư vấn, lắp đặt hệ thống quản lý giám sát ô tô, định vị… Read more »

Hệ thống quản lý xe Ô tô qua GPS – CSSE TRACKING

Hệ thống quản lý xe Ô tô qua GPS – CSSE TRACKING

Phần I – Giới thiệu công nghệ định vị toàn cầu (GPS) Công nghệ định vị toàn cầu (GPS) và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) hiện nay đã… Read more »

Hệ thống quản lý giám sát người già và trẻ em

Hệ thống quản lý giám sát người già và trẻ em

Hệ thống quản lý giám sát người già và trẻ em GPS-PT1 Tên sản phẩm:  Hệ thống  giám sát Model: GPS-PT1 Loại: Thiết bị điện tử Xuất xứ: Việt Nam… Read more »

Vietmap tracking system

Vietmap tracking system

Vietmap tracking system

Hệ thống giám sát giao thông ứng dụng công nghệ xử lý ảnh

Hệ thống giám sát giao thông ứng dụng công nghệ xử lý ảnh

Hệ thống bao gồm camera giám sát, camera chụp hình, mạng truyền thông, video server, phần mềm xử lý ảnh và cơ sở dữ liệu sẽ tự động phát hiện… Read more »