List/Grid

Khoa học & Đời sống Subscribe to Khoa học & Đời sống

Hội thảo khoa học “Tai nạn giao thông đường thủy nội địa – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học “Tai nạn giao thông đường thủy nội địa – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày 11/8/2010, tại Hà Nội, Học viện CSND phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông đường thủy đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tai nạn giao thông đường… Read more »