Trang chủ Văn bản giao thông

Văn bản giao thông

Thông tư 37/2020/TT-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ GTVT ban hành 02 Quy chuẩn kỹ...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2020/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 12...

Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương...

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm...

Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2021/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI,...

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực...

Không nhường đường cho xe cứu thương, có phạm tội “Giết người”?

Hành vi sẽ bị bị xử phạt từ 800.000 - 1.200.000 đồng, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung tước GPLX 2 tháng. Bạn...

Những lỗi vi phạm thường gặp của người điều khiển xe máy

Dù xe máy là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở Việt Nam, không phải ai điều khiển xe máy cũng hiểu và...

Nghị định 08/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021 NGHỊ...

Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự...

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH...

Từ năm 2021, đi xe không gương chiếu hậu bị phạt bao nhiêu tiền?

Hành vi điều khiển xe tham gia giao thông không có gương chiếu hậu là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ...

Thông tư số 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung...

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/2020/TT-BCA  Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm...