1900599979

Trang chủ Văn bản giao thông

Văn bản giao thông

Điều 277 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định...

Điều 277 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về điều khiển tàu bay Chi tiết Điều 277 Bộ luật...

Điều 272 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định...

Điều 272 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy Chi tiết...

Điều 267 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định...

Điều 267 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt  Chi tiết...

Điều 266 Bộ luật Hình sự quy định về tội đua xe trái phép 

Chi tiết Điều 266 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 266. Tội đua xe trái phép  1. Người nào đua trái...

Điều 265 Bộ luật Hình sự quy định về tội tổ chức đua xe...

Chi tiết Điều 265 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 265. Tội tổ chức đua xe trái phép 1. Người nào...

Điều 263 Bộ luật Hình sự quy định về tội điều động người không...

Chi tiết Điều 263 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 “Điều 263. Tội điều động người không đủ điều kiện điều...

Điều 261 Bộ luật Hình sự quy định về tội cản trở giao thông...

Chi tiết Điều 261 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 261. Tội cản trở giao thông đường bộ 1. Người nào...

Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định...

Chi tiết Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao...

Thông tư 63/2020/TT-BCA quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao...

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm...

Nghị định số 86/2020/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung quy định đăng ký, xóa đăng...

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của...