1900599979

Trang chủ Văn bản giao thông Luật đường bộ

Luật đường bộ

Điều 266 Bộ luật Hình sự quy định về tội đua xe trái phép 

Chi tiết Điều 266 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 266. Tội đua xe trái phép  1. Người nào đua trái...

Điều 265 Bộ luật Hình sự quy định về tội tổ chức đua xe...

Chi tiết Điều 265 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 265. Tội tổ chức đua xe trái phép 1. Người nào...

Điều 261 Bộ luật Hình sự quy định về tội cản trở giao thông...

Chi tiết Điều 261 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 261. Tội cản trở giao thông đường bộ 1. Người nào...

Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định...

Chi tiết Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao...

Thông tư 63/2020/TT-BCA quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao...

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm...

Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và...

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/2020/TT-BCA  Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm...

Nghị định 04/2019/NĐ-CP (hiệu lực từ 25/2/2019) của Chính phủ, về quy định tiêu...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH...

Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC về thủ tục tạm nhập khẩu...

BỘ TÀI CHÍNH -------Số: 93/2018/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG...

Thông tư 188/2016/TT-BTC phí sát hạch lái xe

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 188/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm...

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2020/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 29 tháng...