1900599979

Trang chủ Văn bản giao thông Luật đường thủy

Luật đường thủy

Điều 272 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định...

Điều 272 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy Chi tiết...

Nghị định số 86/2020/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung quy định đăng ký, xóa đăng...

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của...

Thông tư 06/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 06/2020/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 9 tháng...

Thông tư 03/2020/TT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn,...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 03/2020/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng...

Nghị định 42/2020/NĐ-CP Danh mục hàng hóa nguy hiểm

CHÍNH PHỦ ______ Số: 42/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH Quy định...

Nghị định số 142/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 142/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY...

Thông tư 08/2020/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 08/2020/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng...

Nghị định số 77/1998/NĐ-CP quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao...

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1998   NGHỊ...

Thông tư 54/2018/TT-BGTVT quy định giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải; giá dịch...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2018/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018   THÔNG TƯ BAN HÀNH...

Thông tư 55/2019/TT-BGTVT danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển,...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 55/2019/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng...