1900599979

Trang chủ Văn bản giao thông Luật đường thủy

Luật đường thủy

Bộ Luật Hàng hải 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 95/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm...

Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ - BỘ NGOẠI GIAO - BỘ QUỐC PHÒNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Nghị định số 12/2002/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2002   NGHỊ...

Luật số 48/2014/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông...

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2014/QH13 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014   LUẬT SỬA...

Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017   NGHỊ...

Quy định về niên hạn sử dụng phương tiện thủy nội địa

Giao thông Việt Nam – Công ty Luật Dragon sẽ cung cấp cho các bạn đọc những thông tin mới nhất về thông tin giao...

Nghị định 110/2014 quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 ...

Luật Hải Quan – Công ty Luật Dragon.

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 54/2014/QH13 Hà ...

Thông tư 61/2014/TT-BGTVT quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ...

Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 132/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 12...