Trang chủ Văn bản giao thông Luật đường thủy

Luật đường thủy

Thông tư 05/2019/TT-BGTVT Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu ...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 05/2019/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội,...

Thông tư 40/2016/TT-BGTVT Quy định về đăng kiểm tàu biển

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2016/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH...

Công ước của LHQ 1982 về luật biển

CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN (Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982) CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA CÔNG ƯỚC Với lòng mong...

Công ước của LHQ năm 1999 về bắt giữ tàu biển

CÔNG ƯỚC NĂM 1999 CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BẮT GIỮ TÀU Ðể đảm bảo phát triển hài hoà thương mại hàng hải thế giới. Xét...

Bộ Luật Hàng hải 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 95/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm...

Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ - BỘ NGOẠI GIAO - BỘ QUỐC PHÒNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Nghị định số 12/2002/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2002   NGHỊ...

Luật số 48/2014/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông...

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2014/QH13 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014   LUẬT SỬA...

Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017   NGHỊ...

Quy định về niên hạn sử dụng phương tiện thủy nội địa

Giao thông Việt Nam – Công ty Luật Dragon sẽ cung cấp cho các bạn đọc những thông tin mới nhất về thông tin giao...