1900599979

Trang chủ Văn bản giao thông Văn bản đường không

Văn bản đường không

Thông tư 09/2020/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 09/2020/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng...

Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về lĩnh vực hàng không...

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019   NGHỊ...

Thông tư 56 /2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 56/2018/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội,...

Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 61/2014/QH13 Hà Nội, ngày 21 tháng...

Nghị định về an ninh hàng không.

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng...

Nghị định Số: 92/2015/NĐ-CP về An Ninh Hàng Không Việt Nam

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 92/2015/NĐ-CP Hà ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng...

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 61/2014/QH13 Hà...

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2013/NĐ-CP, Thành lập hãng hàng không...

Ngày 08/04/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh ...

Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/06/2006

LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 66/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Căn...