1900599979

Trang chủ Văn bản giao thông Văn bản đường thủy

Văn bản đường thủy

Nghị định số 142/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 142/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY...

Thông tư 08/2020/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 08/2020/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng...

Nghị định số 77/1998/NĐ-CP quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao...

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1998   NGHỊ...

Thông tư 54/2018/TT-BGTVT quy định giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải; giá dịch...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2018/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018   THÔNG TƯ BAN HÀNH...

Thông tư 55/2019/TT-BGTVT danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển,...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 55/2019/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng...

Thông tư số 07/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2018/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ...

Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam

CHÍNH PHỦ ------- Số: 61/2019/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019   NGHỊ...

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 33/2018/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018   LUẬT CẢNH...

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2019/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 06 tháng...

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018   NGHỊ...