Cơ sở đạo tạo lái xe ở Lâm Đồng

4474
Danh sách cơ sở đào tạo lái xe www.giaothongvietnam.vn
 

STT

Tên cơ sở đào tạo

Địa chỉ

Điện thoại

Hạn GPLX đào tạo

01

Trung tâm đào tạo lái xe – Trường Cao đẳng nghề Đà lạt 01 Nghuyễn Khuyến – P5 – Đà Lạt – Lâm Đồng 063.3829143 B1, B2, C, D, E và A1

02

Trung tâm dạy nghề tư thục Lạc Hồng KP2 – Liên Nghĩa – Đức Trọng – Lâm Đồng 063.3650650 B1, B2, C. A1 – A4.

03

Trung tâm dạy nghề Di Linh 970 Hùng Vương – TT Di Linh – Di Linh – Lâm Đồng 0633.3770102 A1, A4

04

Trung tâm GDTX Cát Tiên Thôn 2 – Phù Mỹ – Cát Tiên – Lâm Đồng 063.3884516 A1

05

Trung tâm KTTH – HN Đạ Tẻh 89 Quang Trung – TT Đạ Tẻh – Đạ Tẻh – Lâm Đồng 063.3880377 A1

06

Trung tâm KTTH – HN Đạ Huoai KP5 – TT Mađaguôi – Đạ Huoai – Lâm Đồng 063.3874772 A1

07

Trung tâm KTTH – HN Bảo Lộc 37 Phan Đình Phùng – P2 – Bảo Lộc – Lâm Đồng 063.3864062 A1

08

Trung tâm GDTX Bảo Lâm Khu 2 – TT Lộc Thắng – Bảo Lâm – Lâm Đồng 063.3960035 A1

09

Trung tâm KTTH – HN Di Linh 2 Nguyễn Huệ – TT Di Linh – Di Linh – Lâm Đồng 063.3870350 A1

10

Trung tâm KTTH – HN Đức Trọng KP4 – TT Liên Nghĩa – Đức Trọng – Lâm Đồng 063.3843108 A1

11

Trung tâm KTTH – HN Lâm Hà KP Văn Tâm – Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng 063.3850438 A1, A4

12

Trung tâm KTTH – HN Đơn Dương 250 Đường 2/4 – TT Thạnh Mỹ – Đơn Dương – Lâm Đồng 063.3847497 A1
 GIAO THÔNG VIỆT NAM