Công ty Luật Dragon: Cấp giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin dẫn đường, giám

Hãy Like để trở thành Fan của GIAO THÔNG VIỆT NAM để được tư vấn miễn phí trên Facebook.
Lĩnh vực thống kê: Hàng không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục HKVN
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép
Tags: , , , , , , , , , , , , ,