Công ty luật Dragon – Hướng dẫn đi xe bus

1025

Hướng dẫn đi xe buýt
Các thông tin chung về xe Buýt
Up Chữ số bên trong vòng tròn thể hiện số hiệu tuyến.
Up Thông tin tại điểm dừng xe Buýt: Các tuyến Buýt đi qua điểm dừng và tuyến buýt đi qua các đường phố nào.
Up Thông tin tại nhà chờ xe Buýt:

 • Các tuyến Buýt đi qua điểm dừng và tuyến Buýt đi qua các đường phố nào.
 • Thông tin về mạng lưới tuyến.
 • Thông tin về các điểm bán vé.
 • Một số thông tin khác.
Up Thông tin trên các Pano tại các bến xe, các điểm đầu cuối:

 • Các tuyến buýt xuất phát tại bến xe hoặc điểm đầu cuối.
 • Các đường phố mà tuyến Buýt đi qua.
 • Thời gian phục vụ và tần suất.
 • Giá vé lượt, vé tháng.
 • Số điện thoại đường dây nóng.
Up Thông tin trên xe:

 • Kính trước đầu xe và cuối xe: Số hiệu tuyến và lộ trình rút ngắn.
 • Bên sườn xe:Đường dây nóng, giá vé, lộ trình.
 • Trong xe: Giá vé, các nội quy đi xe Buýt và biển chỉ hướng đi của xe.
Hướng dẫn sử dụng xe Buýt
Up Khách hàng chờ xe tại đúng điểm dừng, nhà chờ xe Buýt.
Up Chọn đúng tuyến cần đi (qua số hiệu tuyến phía trước xe).
Up Lên xe cửa trước.
Up Cầm sẵn vé tháng trên tay để kiểm tra hoặc mua vé lượt và giữ vé để kiểm tra.
Up Ngồi đúng vị trí hoặc đứng bám vào các móc treo trên xe.
Up Bấm đèn hiệu xin xuống, xuống xe khi xe đã dừng hẳn.