Điều kiện để rút hồ sơ gốc khi mua bán xe ?

1365

Trong trường hợp người chủ cuối của chiếc xe có ra làm giấy ủy quyền và công chứng hợp đồng mua xe nên theo quy định của pháp luật. Các bạn có thể đến cơ quan có thẩm quyền,nơi đang lưu giữ hồ sơ của các bạn để thực hiện thủ tục rút hồ sơ gốc theo trình tự thủ tục, do pháp luật quy định.bạn tới chi cục thuế quận, huyện để làm thủ tục đóng phí trước bạ (đóng phí tại Kho bạc gần nhất), rồi tiến hành việc rút hồ sơ gốc tại cơ quan công an Huyện, quận (đối với xe máy) nơi giữ hồ sơ gốc xe của các bạn.

Khi rút hồ sơ gốc cần xuất trình tài liệu sau:

1. Đăng kiểm xe gốc.

2. Đăng ký xe gốc.

3. Hợp đồng mua bán hoặc ủy quyền công chứng(người bán ký sẵn).

4. Giấy bán xe do người đứng tên trên đăng ký gốc ký.

Bạn có thể xem xét về việc làm đăng ký xe khác tỉnh hay cùng tỉnh:

“Điều 11. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).b) Giấy chứng nhận đăng ký xe.c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.d) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.2. Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.”

“Điều 12. Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục, không phải đưa xe đến kiểm tra nhưng phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:a) Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).b) Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.Trường hợp di chuyển nguyên chủ đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.”