Giao thông Việt Nam: Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

1062
Công ty Luật Dragon
Lĩnh vực thống kê: Đường sắt
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Đường sắt thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong phạm vi 3 ngày sau khi kết thúc kiểm tra
Đối tượng thực hiện: Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí kiểm định Biểu phí kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-BTC Quyết định số 34/2008/QĐ-BTC…
2. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 50 000đ/1 Giấy chứng nhận Thông tư số 102/2008/TT-BTC…