Giao thông Việt Nam: Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Hãy Like để trở thành Fan của GIAO THÔNG VIỆT NAM để được tư vấn miễn phí trên Facebook.
Công ty Luật Dragon
Lĩnh vực thống kê: Đường sắt
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Đường sắt thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong phạm vi 3 ngày sau khi kết thúc kiểm tra
Đối tượng thực hiện: Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí kiểm định Biểu phí kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-BTC Quyết định số 34/2008/QĐ-BTC…
2. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 50 000đ/1 Giấy chứng nhận Thông tư số 102/2008/TT-BTC…
Tags: , , , , , , , , , ,