Giao thông Việt Nam đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển hạ tầng giao thông

1028

Để đồng bộ với các giải pháp TP Hà Nội đang triển khai nhằm giảm ùn tắc, tai nạn giao thông như: tổ chức giao thông; điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh; tuyên truyền và kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, các quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị… UBND TP Hà Nội đang tiếp tục yêu cầu các cấp, các ngành tập trung đẩy nhanh hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông vận tải.

Đó là nội dung trong công văn hoả tốc số 1263/UBND-GTVT, ngày 27/2/2012, của UBND TP Hà Nội có gửi Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông vận tải.

  • » Hoàn thành 3 dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội vào năm 2014
  • » Đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông
  • » Hà Nội: Nhiều dự án giao thông đang chậm tiến độ
Giao thông Hà Nội – Để đồng bộ với các giải pháp Thành Phố Hà Nội đang triển khai nhằm giảm ùn tắc, tai nạn giao thông như: tổ chức giao thông; điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh; tuyên truyền và kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, các quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị… UBND TP Hà Nội đang tiếp tục yêu cầu các cấp, các ngành tập trung đẩy nhanh hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông vận tải.

Đó là nội dung trong công văn hoả tốc số 1263/UBND-GTVT, ngày 27/2/2012, của UBND TP Hà Nội có gửi Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông vận tải.
Theo đó, UBND TP giao Sở Giao thông Vận tải, các Ban quản lý dự án, UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây, các đơn vị được giao chủ đầu tư các dự án hạ tầng giao thông vận tải (cầu, đường bộ, đường sắt đô thị, bến, bãi đỗ xe…) chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan để đề xuất các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng (xác định nguồn gốc đất, bố trí tái định cư, chính sách bồi thường, hỗ trợ…), bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải nâng cao năng lực, chủ động, quyết liệt trong quản lý đầu tư, đôn đốc triển khai và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án; kịp thời thay thế nhà thầu yếu kém và lựa chọn nhà thầu đủ năng lực để thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm theo kế hoạch để triển khai thực hiện.

Mặt khác, TP yêu cầu các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố, Viện Quy hoạch xây dựng… tập trung ưu tiên giải quyết những công việc liên quan đến các dự án hạ tầng giao thông vận tải theo hướng cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết; kịp thời đề xuất và trình UBND Thành phố những nội dung quá thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết đẩy nhanh tiến độ.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông tĩnh đã giao cho các nhà đầu tư thực hiện; thường xuyên báo cáo UBND TP.