Sử dụng xe máy an toàn trong ngày nắng nóng

1574

Nếu bạn thường xuyên phải chạy xe máy trong những ngày nắng nóng, bạn cần quan tâm bảo vệ sức khỏe bản thân và bảo dưỡng xe an toàn.