Tịch thu phương tiện vĩnh viễn khi vi phạm các lỗi sau tại Nghị định 100

249

Các tổ chức, cá nhân mắc những vi phạm giao thông đường bộ sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện sung vào ngân sách nhà nước.

  Xe cũ chịu thuế cao hơn xe mới