Từ tháng 3/2021, xe máy điện phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

153

Theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP, xe máy điện cũng phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc như đối với các loại xe máy khác.
Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 1/3/2021.

Tại Điều 3 Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định, xe cơ giới bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng, trong đó:

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Như vậy, từ ngày 1/3/2021, xe máy điện cũng phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới như các loại ô tô, xe máy khi tham gia giao thông.

Theo Nghị định 103/2008/NĐ-CP, thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là 1 năm hoặc dưới 1 năm trong một số trường hợp. Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 03/2021/NĐ-CP thì thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm như sau:

  Mức xử phạt khi không có bảo hiểm xe máy, ô tô.

Đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm.

Đối với các xe cơ giới còn lại, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm.

Trong các trường hợp sau, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm:

+ Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm.

+ Niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật.

+ Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của bộ Công an.

Từ tháng 3/2021, xe máy điện phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc – Ảnh 1
Từ 2021, xe máy điện phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Ảnh minh họa
Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm nhưng đến năm tiếp theo có nhu cầu đưa về cùng một thời điểm bảo hiểm để quản lý, thời hạn bảo hiểm của các xe này có thể nhỏ hơn 1 năm và bằng thời gian hiệu lực còn lại của hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên của năm đó…

  Lựa chọn các loại hình bảo hiểm ôtô

Theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP, ngoài giấy chứng nhận bảo hiểm bằng giấy như hiện nay, cá nhân mua bảo hiểm bắt buộc có thể được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, với đầy đủ các thông tin như loại bằng giấy.

Người tham gia giao thông phải luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực (bản cứng hoặc bản điện tử) khi tham gia giao thông, xuất trình giấy tờ này khi có yêu cầu của lực lượng CSGT và cơ quan chức năng có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.
Mức tăng phí bảo hiểm tối đa 15%

Nghị định 03/2021 nêu rõ bộ Tài chính là cơ quan quy định phí bảo hiểm dựa trên số liệu thống kê, bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, tương ứng với điều kiện bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm, mức độ rủi ro theo loại xe cơ giới và mục đích sử dụng.

Căn cứ vào lịch sử tai nạn của từng xe cơ giới và năng lực chấp nhận rủi ro của mình, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng phí bảo hiểm; mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.

Hoàng Yên (T/h

  Tổng quan về bảo hiểm ôtô