Ứng dụng ‘Tìm Buýt’ hiện đã có mặt cả trên 2 hệ điều hành phổ biến là Android và IOS

10568

Ứng dụng ‘Tìm Buýt’ hiện đã có mặt cả trên 2 hệ điều hành phổ biến là Android và IOS. Người dùng có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng từ 2 hệ điều hành như sau:

2.Thao tác cài đặt

Hệ điều hành Android

Bước 1: Ở màn hình Home của thiết bị,chọn ứng dụng CH Play

Bước 2:Tiếp tục chọn vào biểu tượng tìm kiếm và nhập Tìm Buýt

Bước 3: Khi có kết quả tìm kiếm chọn vào ứng dụng Tìm Buýt và kích chọn Cài Đặt

Bước 4: Sau khi cài đặt thành công, người dùng nhấn nút Mở để vào ứng dụng. Tiếp tục kích các nút Tiếp theo trên các màn hình Hướng dẫn để vào màn hình đăng nhập của ứng dụng

Bước 5: Thực hiện đăng nhập vào ứng dụng qua FaceBook cá nhân hoặc bằng cách nhập số điện thoại để vào màn hình chính của ứng dụng

Hệ điều hành IOS

Bước 1: Ở màn hình Home của thiết bị,chọn ứng dụng App Store

Bước 2:Tiếp tục chọn vào biểu tượng tìm kiếm và nhập Tìm Buýt. Khi có kết quả tìm kiếm chọn vào ứng dụng Tìm Buýt(Hình 2)

Bước 3:Kích chọn biểu tượng Nhận để download ứng dụng về máy

Bước 4:Sau khi cài đặt thành công, người dùng nhấn nút OPEN (Mở) để mở ứng dụng. Kích các nút Tiếp theo trên các màn hình hướng dẫn để vào màn hình đăng nhập vào ứng dụng

Bước 5: Thực hiện đăng nhập vào ứng dụng qua FaceBook cá nhân hoặc bằng cách nhập số điện thoại để vào màn hình chính của ứng dụng.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Tìm Buýt – HANOIBUS


Luật sư tư vấn luật giao thông – Giải quyết vụ án giao thông – Công ty luật Dragon