Vé Tàu từ ga Hà Nội đi Sài Gòn

83

Vé tàu từ Ga Hà Nội đi Sài Gòn có giá khoảng 1,078,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 1,726Km với tần suất 5 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Hà Nội đi Sài Gòn.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Hà Nội Sài Gòn, danh sách các tàu chạy từ Ga Hà Nội đi Ga Sài Gòn và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Bảng giờ tàu từ ga Hà Nội đi Sài Gòn

Tên tàu Ga Hà Nội Ga Sài Gòn Tổng thời gian
Tàu SE7 06:00 16:10 34 Giờ 10 phút
Tàu SE5 09:00 18:38 33 Giờ 38 phút
Tàu SE9 14:30 02:47 36 Giờ 17 phút
Tàu SE3 19:30 04:45 33 Giờ 15 phút
Tàu SE1 22:20 05:45 31 Giờ 25 phút

Giá vé tàu từ ga Hà Nội đi Sài Gòn

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 1,078,000 đồng Với 5 chuyến tàu chạy từ Hà Nội tới Sài Gòn mỗi ngày.

Bảng giá Vé Hà Nội Sài Gòn của tàu SE7

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 1,574,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 1,609,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 1,464,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 1,499,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 1,444,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 1,329,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 1,146,000
8 Ghế phụ GP 524,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL 744,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML 966,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV 976,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…
  Lịch khởi hành tàu hỏa

Bảng giá vé tàu Hà Nội Sài Gòn của tàu SE7

Bảng giá Vé Hà Nội Sài Gòn của tàu SE5

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 1,574,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M 1,574,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv 1,609,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 1,609,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 1,456,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M 1,456,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv 1,491,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 1,491,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 1,444,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 1,329,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 1,146,000
12 Ghế phụ GP 524,000
13 Ngồi cứng NC 648,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML 966,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV 976,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Sài Gòn của tàu SE5

Bảng giá Vé Hà Nội Sài Gòn của tàu SE9

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 1,542,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 1,577,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 1,414,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 1,449,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 1,415,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 1,302,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 1,123,000
8 Ghế phụ GP 514,000
9 Ngồi cứng NC 635,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML 947,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV 957,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…
  Khuyến cáo hành khách mua vé tàu tết 2020

Bảng giá vé tàu Hà Nội Sài Gòn của tàu SE9

Bảng giá Vé Hà Nội Sài Gòn của tàu SE3

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 1,617,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 1,652,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 1,476,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 1,511,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 1,455,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 1,270,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 1,176,000
8 Ghế phụ GP 697,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56 1,068,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V 1,078,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Sài Gòn của tàu SE3

Bảng giá Vé Hà Nội Sài Gòn của tàu SE1

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M 1,617,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv 1,652,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M 1,454,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv 1,489,000
5 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M 3,233,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M 1,455,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M 1,270,000
8 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M 1,176,000
9 Ghế phụ GP 697,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56 1,068,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V 1,078,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…
  Lịch khởi hành tàu Thống Nhất

 

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Hà Nội Sài Gòn