Xử lý như thế nào khi mua phải xe do phạm tội mà có?

351

Trong trường hợp của bạn, xe của bạn có số khung, số máy có vấn đề và có khả năng là xe do phạm tội mà có. Nếu điều tra xác định xe do phạm tội mà có thì xe của bạn được xác định là vật chứng trong vụ án hình sự. Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 thì vật chứng được xử lý như sau:

a) Vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy;

b) Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước;

c) Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy.

Như thế, nếu xe của bạn bị xử lý với các trường hợp trên, quyền lợi của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Giao dịch giữa bạn và người bán được xác định là vô hiệu. Hậu quả pháp lý giao dịch dân sự vô hiệu theo Điều 131 Bộ luật dân sự 2015:

Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

  Vov giao thông nói về chương trình chuyên gia của bạn

Như thế, bên bán xe phải trả lại tiền cho bạn. Bằng chứng chứng cứ hiện tại xác nhận bạn có mua xe tại cửa hàng có thể là hóa đơn, chứng từ khi mua. Tuy nhiên, bạn không đưa ra được hóa đơn, chứng từ khi mua mà chỉ có bản ghi hình quay lại khi thực hiện mua bán. Bản ghi hình của bạn vẫn có thể xác định là chứng cứ chứng minh bạn có mua xe tại cửa hàng nói trên.

Còn đối với việc rút hồ sơ gốc được thì không có nghĩa xe của bạn không phải xe gian. Việc xác định xe đó có phải xe do phạm tội mà có hay không phụ thuộc kết luận điều tra của cơ quan công an.

Còn đối với quá trình vì sao rút được hồ sơ gốc khi số khung, số máy của xe có vấn đề mà vẫn rút được thì có thể cơ quan công an cấp hồ sơ gốc cho bạn cấp làm sai.

  Tìm hiểu luật giao thông đường bộ về vấn đề dừng, đỗ xe.