Trang chủ Văn bản giao thông

Văn bản giao thông

Vi Phạm Giao Thông Gây Chết Người Luật Sư Bào Chữa Như Thế Nào

Vi phạm giao thông gây chết người sẽ bị xử lý theo quy định của luật hình sự. Song song với việc bắt giữ...

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 67/2020/QH14 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020   LUẬT SỬA...

Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ––––––––––   Số:   09/2021/TT-BGTVT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––         Hà Nội, ngày 19...

Thông tư 27/2021/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu...

BỘ TÀI CHÍNH ____________ Số: 27/2021/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________ Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm...

Nghị định 08/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

CHÍNH PHỦ _______ Số: 08/2021/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021     NGHỊ...

Thông tư 37/2020/TT-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ GTVT ban hành 02 Quy chuẩn kỹ...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2020/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 12...

Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương...

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm...

Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2021/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI,...

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực...

Không nhường đường cho xe cứu thương, có phạm tội “Giết người”?

Hành vi sẽ bị bị xử phạt từ 800.000 - 1.200.000 đồng, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung tước GPLX 2 tháng. Bạn...