Bắt đầu cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới từ ngày 1/7

1056

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản về việc áp dụng cấp mới và cấp đổi Giấy phép lái xe hết hạn bằng vật liệu PET theo mẫu quy định tại Thông tư số 35/2010/TT-BGVT. Thời hạn cấp-đổi giấy phép lái xe mẫu mới bắt đầu từ ngày 1/7/2012.mặt trước giấy phép lái xe( www.giaothongvietnam.vn)

Mặt sau giấy phép lái xe

Theo đó, giấy phép lái xe bằng vật liệu PET sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 1/7 tới đây và áp dụng cho các trường hợp cấp mới, cấp đổi cho người có giấy phép lái xe (GPLX) hết thời hạn sử dụng.

Bộ GTVT cho biết, để áp dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, Bộ GTVT yêu cầu Tổng Cục Đường bộ Việt Nam phải xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe không thời hạn (A1; A2; A3) sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.Để thực hiện tốt việc này, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) phải đưa hệ thống phần mền của Dự án Xây dựng hệ sơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất trong toàn quố