Trang chủ An toàn giao thông Hỏi đáp giao thông

Hỏi đáp giao thông

Đi bộ trên đường cao tốc có bị phạt hay không? Người đi bộ...

Tôi muốn hỏi là nếu tôi đi bộ trên đường cao tốc có bị phạt hay không? Người đi bộ phải đi như thế...

Kinh phí hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trong việc quản...

Kinh phí hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trong việc quản lý hoạt động kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ...

Trạm kiểm tra tải trọng xe thực hiện chức năng gì?

Chức năng của Trạm kiểm tra tải trọng xe được quy định như thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi...

Muốn làm Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ cần...

Phải có kinh nghiệm công tác bao lâu mới được làm Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ? Phó Trạm...

Quy trình cân và sử dụng kết quả cân kiểm tra tải trọng xe...

Quy trình cân và sử dụng kết quả cân kiểm tra tải trọng xe của hệ thống cân động ở tốc độ cao hoặc...

Theo quy định quản lý, hoạt động trạm kiểm tra tải trongj xe trên...

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 34/2021/TT-BGTVT quy định về việc giải thích thuật ngữ Trạm kiểm tra tải trọng xe như sau: Trạm...

Chế độ báo cáo trong việc quản lý hoạt động kiểm tra tải trọng...

Theo quy định mới nhất thì chế độ báo cáo trong việc quản lý hoạt động kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ...

Quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm...

Quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như...

Bao bì, thùng chứa, đóng gói hàng hóa nguy hiểm trong vận chuyển bằng...

Bao bì, thùng chứa, đóng gói hàng hóa nguy hiểm trong vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định...

Quy định về xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm trên phương tiện giao thông...

Quy định về xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như thế nào? Vận chuyển hàng hóa...