Cơ cấu tổ chức cục Hàng không Việt Nam

1294

Ngày 14/01/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; trong đó nêu rõ, Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quản lý về hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước; trực tiếp thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của nhà chức trách hàng không…

Với chức năng nêu trên, Cục Hàng không Việt Nam xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề án quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc (trừ sân bay chuyên dùng); đề nghị Bộ Giao thông Vận tải mở, đóng cảng hàng không, sân bay; công bố việc mở, đóng cảng hàng không, sân bay; cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép mở văn phòng đại diện, văn phòng bán vé cho hãng hàng không nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp; tổ chức cấp, thu hồi, điều chỉnh quyền vận chuyển hàng không; quản lý giao dịch bảo đảm đối với tàu bay theo quy định của pháp luật…

Về cơ cấu tổ chức, Cục Hàng không Việt Nam được lãnh đạo bởi Cục trưởng – người chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về toàn bộ hoạt động của Cục; giúp việc Cục trưởng là các Phó Cục trưởng. Ngoài ra, Cục trưởng còn có các tổ chức giúp việc như: Phòng Kế hoạch – Đầu tư; Phòng Tài chính; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay; Phòng Quản lý hoạt động bay; Phòng An ninh hàng không; Phòng Vận tải hàng không… Các Cảng vụ hàng không khu vực bao gồm: Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục là Trung tâm Y tế hàng không.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký!

Tư vấn luât giao thông đường bộ

GIAO THÔNG VIỆT NAM

Tổng đài tư vấn luật trực tuyến: 1900. 599. 979