Giao thông Việt Nam cung cấp bảng giờ Tàu Hỏa Hải Phòng năm 2015

1227

Giao thông đường bộ: Ga Hải phòng xin trân trọng cảm ơn  Quý cơ quan  đã thông tin về giờ tàu hỏa trên tuyến đường sắt Hà Nội –Hải Phòng.  

Do đã có sự điều chỉnh nên kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2015 chúng tôi điều chỉnh lại giờ tàu trên trang thông tin theo nội dung như sau :

Bảng giờ tàu hỏa Hải Phòng – Hà Nội

Mác tàu Giờ chạy hàng ngày tại Ga Hải Phòng Giờ đến Ga Ga đỗ nhận hành khách, hành lý
LP2 (Nhanh) 6h05 Long Biên 8h36 – Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên

– Nhận VC xe máy đi Gia Lâm

HP4( Nhanh) 8h00 Long Biên 10h18 (Thứ 7, CN, Lễ, Tết được vào ga HN) –  Thượng Lý, Hải Dương,  Gia Lâm, Long Biên

– Không nhận vận chuyển xe máy

LP6 (Nhanh) 9h05 Long Biên 11h26 (Thứ 7, CN, Lễ, Tết được vào ga HN) -Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên

– Nhận VC xe máy đi Gia Lâm.( Thứ 7, CN, Lễ, Tết nhận về Hà Nội)

LP8 (Nhanh) 15h00 Long Biên 17h34 (Thứ 7, CN, Lễ, Tết được vào ga HN) – Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên

– Nhận VC xe máy đi Gia Lâm ( Thứ 7, CN, Lễ, Tết nhận về Hà Nội )

HP2 (Nhanh) 18h45 Hà Nội 21h10 – Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Gia Lâm, Hà Nội

– Nhận VC xe máy đi Hà Nội

Bảng giờ tàu hỏa Hà Nội – Hải Phòng

Mác tàu Ga xuất phát và giờ chạy hàng ngày Giờ đến  Ga Hải Phòng Ga đỗ nhận hành khách, hành lý
HP1(Nhanh) Hà Nội 6h00 8h22 – Gia Lâm, Hải Dương, Phú Thái, Hải Phòng.

– Nhận xe máy từ HN về Hải Phòng

LP3(Nhanh) Long Biên 9h20 12h00 – Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái,THượng Lý, Hải Phòng.

– Nhận xe máy từ Gia Lâm về Hải Phòng

LP5(Nhanh) Long Biên 15h30 (Thứ 7, CN, Lễ, Tết chạy tại ga Hà Nội lúc 15h20) 18h00 – Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng lý,Hải Phòng

– Nhận xe máy từ Gia Lâm về Hải Phòng.( Thứ 7, CN, Lễ, Tết còn nhận tại Hà Nội )

HP3 ( Nhanh) Long Biên 17h10

(Thứ 7, CN, Lễ, Tết chạy tại ga Hà Nội lúc 17h00)

19h28 -Gia Lâm,  Hải Dương, Hải Phòng

– Không nhận vận chuyển xe máy

LP7(Nhanh) Long Biên 18h38

(Thứ 7, CN, Lễ, Tết chạy tại ga Hà Nội lúc 17h27)

20h35 – Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng Lý,Hải Phòng

– Nhận xe máy từ Gia Lâm về Hải Phòng ( Thứ 7, CN, Lễ, Tết còn nhận tại Hà Nội )

–         Điện thoại cung cấp thông tin về công tác phục vụ  hành khách của Ga Hải Phòng 0313.921333,

–         Web bán vé của ngành ĐSVN : www.dsvn.vn, www.vetau.com.vn, www.vietnamrailway.vn

Giao thông Việt Nam – Ban tư vấn luật giao thông đường bộ

Công ty Luật Dragon