Giao Thông Việt Nam: Đổi Giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam

997
Công ty Luật Dragon
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí cấp giấy phép lái xe 30.000đồng/lần cấp