Giao Thông Việt Nam: Đổi Giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam

Hãy Like để trở thành Fan của GIAO THÔNG VIỆT NAM để được tư vấn miễn phí trên Facebook.
Công ty Luật Dragon
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí cấp giấy phép lái xe 30.000đồng/lần cấp
Tags: , , , , , , , , , , ,