Hội thảo khoa học “Tai nạn giao thông đường thủy nội địa – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

905

Ngày 11/8/2010, tại Hà Nội, Học viện CSND phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông đường thủy đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tai nạn giao thông đường thủy nội địa – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Thượng tướng, tiến sĩ Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội…

Trong những năm qua, công tác điều tra, giải quyết TNGT đường thủy từng bước đi vào nền nếp, có chất lượng, hiệu quả; đã gắn với công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa tội phạm.

Song còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế; một trong những nguyên nhân là do các văn bản quy phạm pháp luật có những nội dung chưa phù hợp với tình hình hiện nay. Các đại biểu tham gia hội thảo đã tập trung tham luận đánh giá đúng thực trạng tình hình TNGT đường thủy hiện nay; Thống nhất nhận thức lý luận về TNGT ĐTNĐ gồm khái niệm, các dạng tai nạn phổ biến cần thống kê, báo cáo; Nhận thức về thiệt hại người, tài sản trong các vụ tai nạn giao thông đường thủy; Nhận thức nâng cao hiệu quả công tác thống kê, phương pháp báo cáo, thống kê TNGT ĐTNĐ và một số tai nạn khác trên đường thủy. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm TNGTĐTNĐ.