Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Hãy Like để trở thành Fan của GIAO THÔNG VIỆT NAM để được tư vấn miễn phí trên Facebook.
Công ty Luật Dragon cung cấp Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Mẫu: Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Phụ lục 1

Tên đơn vị kinh doanh: ………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ………….. /………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày…… tháng…… năm…..

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP

GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Kính gửi:   Sở GTVT ……………………….

1. Tên đơn vị vận tải: …………………………………………………………………………..

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………………………..

3. Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………..

4. Số điện thoại (Fax): ……………………………………………………………………………….

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………….. do……………………………………………..cấp ngày ……… tháng……… năm ………………

6. Họ và tên người đại diện hợp pháp: ………………………………………………………

7. Xin cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:

-  …………………………………………………………………………………………………….

-  …………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu .

Tải tại đây

Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979
Website: www.congtyluatdragon.vn

Email : dragonlawfirm@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon
Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Đại diện đơn vị kinh doanh

(Ký tên, đóng dấu)

Tags: ,