Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

1340
Công ty Luật Dragon cung cấp Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Mẫu: Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Phụ lục 1

Tên đơn vị kinh doanh: ………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ………….. /………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày…… tháng…… năm…..

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP

GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Kính gửi:   Sở GTVT ……………………….

1. Tên đơn vị vận tải: …………………………………………………………………………..

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………………………..

3. Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………..

4. Số điện thoại (Fax): ……………………………………………………………………………….

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………….. do……………………………………………..cấp ngày ……… tháng……… năm ………………

6. Họ và tên người đại diện hợp pháp: ………………………………………………………

7. Xin cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:

–  …………………………………………………………………………………………………….

–  …………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của đơn vị.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu .

Tải tại đây

Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979
Website: www.congtyluatdragon.vn

Email : dragonlawfirm@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon
Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Đại diện đơn vị kinh doanh

(Ký tên, đóng dấu)