Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua huyện Núi Thành

842

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành (đoạn từ km 996+800 đến km 1021+500), tỉnh Quảng Nam theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam căn cứ vào tính cấp bách của Dự án, quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Về nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1999/TTg-KTN ngày 3/11/2010.

Chinhphu.vn