Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ

4710

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ


QCVN 41:2019/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

National Technical Regulation on Traffic Signs and Signals

Lời nói đầu

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT thay thế QCVN 41:2016/BGTVT.

 

MỤC LỤC

Phần 1: Quy định chung
Phần 2: Quy định kỹ thuật
Chương 1 – Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu và thứ tự đường ưu tiên
Chương 2 – Hiệu lệnh điều khiển giao thông
Chương 3 – Biển báo hiệu
Chương 4 – Biển báo cấm
Chương 5 – Biển báo nguy hiểm và cảnh báo
Chương 6 – Biển hiệu lệnh
Chương 7 – Biển chỉ dẫn trên đường ô tô không phải là đường cao tốc
Chương 8 – Biển phụ, biển viết bằng chữ
Chương 9 – Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc
Chương 10 – Vạch kẻ đường
Chương 11 – Cọc tiêu, tiêu phản quang, tường bảo vệ và hàng rào chắn
Chương 12 – Cột kilômét, Cọc H
Chương 13 – Mốc lộ giới
Chương 14 – Báo hiệu cấm đi lại
Chương 15 – Gương cầu lồi, dải phân cách và lan can phòng hộ
Phần 3: Quy định về quản lý
Phần 4: Tổ chức thực hiện
Phụ lục A – Đèn tín hiệu
Phụ lục B – Ý nghĩa – Sử dụng biển báo cấm
Phụ lục C – Ý nghĩa – Sử dụng biển báo nguy hiểm và cảnh báo
Phụ lục D – Ý nghĩa – Sử dụng biển hiệu lệnh
Phụ lục E – Ý nghĩa – Sử dụng biển chỉ dẫn
Phụ lục F – Ý nghĩa – Sử dụng các biển phụ
Phụ lục G – Ý nghĩa – Sử dụng vạch kẻ đường
Phụ lục I – Cột kilômét – Cọc H – Mốc lộ giới
Phụ lục K – Kích thước chữ viết và con số trên biển báo
Phụ lục M – Chi tiết các thông số thiết kế biển báo
Phụ lục N – Mã hiệu đường cao tốc
Phụ lục O – Kích thước mã hiệu đường bộ
Phụ lục P – Chi tiết các thông số thiết kế biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc

 

>>> Xem thêm: Danh sách công ty luật uy tín tại Hải Phòng