Thư cảm ơn của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành GTVT – (Giao thông Việt Nam)

1252

Ngày 27 tháng 8 năm 2010, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã gửi thư cảm ơn tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ngành trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức; Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Vương quốc Campuchia; Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã dành thời gian đến dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải và gửi thư, lẵng hoa chúc mừng. Dưới đây là toàn văn Thư cảm ơn của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng:

HỒ NGHĨA DŨNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT VIỆT NAM
THƯ CẢM ƠN
Hà Nội, ngày  27 tháng 8  năm 2010
Năm 2010 đánh dấu 65 năm xây dựng và phát triển của Ngành Giao thông vận tải Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2010). Trong suốt 65 năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự giúp đỡ của các Bộ, ngành trung ương, chính quyền và nhân dân các địa phương, Ngành Giao thông vận tải Việt Nam đã lập nhiều thành tích vẻ vang, góp phần đắc lực vào công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.
Thay mặt toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động Ngành Giao thông vận tải tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ngành trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức; Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Vương quốc Campuchia; Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã dành thời gian đến dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải và gửi thư, lẵng hoa chúc mừng.
Bộ Giao thông vận tải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và chỉ đạo quý giá của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; sự giúp đỡ và hợp tác có hiệu quả của các Bộ, Ngành trung ương, chính quyền và nhân dân các địa phương trong công cuộc xây dựng và phát triển Ngành Giao thông vận tải trong thời gian tới.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ Nghĩa Dũng

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải