Tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản – (Giao thong viet nam)

890

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định giữ lãi suất cơ bản ở mức 8% một năm, áp dụng cho tháng 9.

Cũng theo quyết định ban hành hôm qua, Ngân hàng Nhà nước giữ lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 8%; lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 6%/năm.

Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng cũng giữ 8%.

Như vậy, đây là tháng thứ 10 liên tiếp, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước công bố ổn định ở mức 8%

theo vnexpress.net