Xe từ đường nhánh ra đường chính có phải nhường đường?

1490

Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định.

Hỏi:
Khi lưu thông ô tô trên đường chính, tôi bị xe ô tô chạy với tốc độ khá nhanh từ trong hẻm chạy ra tông vào. Sau đó hai bên có tranh cãi về việc xe nào phải nhường đường hay ít ra cũng phải giảm tốc độ. Xin hỏi, nếu xe chạy từ đường hẻm ra đường chính thì luật quy định có phải giảm tốc độ hay nhường đường?
(nguyenthingochanh@…)
Trả lời:
Về quy tắc đường giao nhau, Điều 24 Luật GTĐB 2008 quy định:
Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:
– Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;
– Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;
– Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.
Theo điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định 46/2016 quy định phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính.

LÊ HUY ghi (PLO)

Giao thông Việt Nam – Tư vấn luật giao thông