Bảng giá xe Vinfast tháng 05 năm 2020

623
Bảng giá xe Vinfast tháng 05 năm 2020
Dòng xe Giá niêm yết Giá tháng 05/2020 (kèm VAT) khách thanh toán 100% Giá tháng 05/2020 (kèm VAT) khách trả góp
Giá ưu đãi Trả góp 30% Trả góp 70%
VinFast LUX A2.0
VinFast LUX A2.0 sedan bản tiêu chuẩn 1.129.000.000 896.100.000 1.009.000.000 302.700.000 706.300.000
VinFast LUX A2.0 sedan bản nâng cao 1.217.000.000 975.300.000 1.097.000.000 329.100.000 767.900.000
VinFast LUX A2.0 sedan bản cao cấp (nội thất da Nappa đen) 1.367.700.000 1.110.930.000 1.247.700.000 374.310.000 873.390.000
VinFast LUX A2.0 sedan bản cao cấp (nội thất da Nappa be hoặc nâu) 1.378.700.000 1.120.830.000 1.258.700.000 377.610.000 881.090.000
VinFast LUX SA2.0
VinFast LUX SA2.0 SUV bản tiêu chuẩn 1.580.000.000 1.322.000.000 1.480.000.000 444.000.000 1.036.000.000
VinFast LUX SA2.0 bản nâng cao 1.664.400.000 1.397.960.000 1.564.400.000 469.320.000 1.095.080.000
VinFast LUX SA2.0 bản cao cấp (nội thất da Nappa đen) 1.853.400.000 1.568.060.000 1.753.400.000 526.020.000 1.227.380.000
VinFast LUX SA2.0 bản cao cấp (nội thất da Nappa be hoặc nâu) 1.864.400.000 1.577.960.000 1.764.400.000 529.320.000 1.235.080.000
VinFast Fadil
VinFast Fadil bản Tiêu chuẩn (Base) 414.900.000 373.410.000 414.900.000 124.470.000 290.430.000
VinFast Fadil bản Nâng cao (Plus) 449.000.000 404.100.000 449.000.000 134.700.000 314.300.000
VinFast Fadil bản Cao Cấp 491.900.000 442.710.000 491.900.000 147.570.000 344.330.000

Lưu ý: Đơn vị giá xe là đồng.