Mạng lưới đường sắt của hệ thống giao thông Việt nam

1512

 

Mạng lưới Đường sắt của hệ thống giao thông việt nam

 

Mạng lưới Đường sắt Việt Nam với tổng chiều dài 2.600 km nối liền các khu dân cư, trung tâm văn hoá nông nghiệp và công nghiệp trừ khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đường sắt Việt Nam nối liền với đường sắt Trung Quốc qua hai hướng:

  • Với Vân Nam Trung Quốc qua tỉnh Lào Cai

  • Với Quảng Tây Trung Quốc qua tỉnh Lạng Sơn

Đường sắt Việt Nam cũng có tiềm năng nối liền với mạng lưới Đường sắt Campuchia, Thái Lan và Malaysia để đến Singapore và tuyến đường sắt của Lào khi được phát triển.

Đường sắt Việt Nam đang sử dụng ba loại khổ đuờng, đó là loại đuờng 1.000 mm, đuờng tiêu chuẩn (1.435 mm) và đuờng lồng (chung cả 1.435 mm và 1.000 mm). Chiều dài của các đuờng chính tuyến của mạng lưới đường sắt Việt Nam cùng với khổ đuờng được trình bày trong bảng sau.

Chiều dài của các đuờng chính tuyến của mạng lưới đường sắt Việt Nam

 

Tuyến chính

Chiều dài

Khổ đuờng

Hà Nội – TP Hồ Chí Minh

1.726

1.000 mm

Hà Nội – Hải Phòng

102

1.000 mm

Hà Nội – Lào Cai

296

1.000 mm

Hà Nội – Đồng Đăng

162

Đường lồng (1.435 &1.000 mm)

Hà Nội – Quán Triều

75

Đường lồng (1.435 &1.000 mm)

Kép – Uông Bí – Hạ Long

106

1.435 mm

Kép – Lưu Xá

57

1.435 mm

 

Chiều dài của các loại đuờng

Đường chính và đuờng nhánh

2.600 km

Trong đó:

– Đường khổ 1.000 mm

2.169 km

– Đường khổ 1.435 mm

178 km

– Đường lồng

253 km

Đường tránh và đuờng nhánh

506 km

Tổng cộng

3.160 km

Đường sắt Việt Nam sử dụng tà vẹt bê tông hai khối, tà vẹt gỗ và sắt. Loại ray 43 kg/m được sử dụng trên hầu hết mạng lưới và sử dụng loại liên kết cứng giữa ray và tà vẹt. Gần đây một số loại liên kết đàn hồi được sử dụng thử nghiệm trên một số khu đoạn.

Cầu và cống

Có tất cả 1.790 cầu đường sắt với chiều dài 45.368 mét và 31 cầu chung đường sắt – đường bộ dài 11.753 mét, trong đó tổng chiều dài cầu trên tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh là 36.056 mét, chiếm tỷ lệ 63% tổng chiều dài cầu trên đường sắt.

Có 180 cầu dầm thép tạm thời dài 18.084 mét, chiếm 31% tổng chiều dài cầu Đường sắt. Tổng chiều dài các cầu bê tông là 13.274 mét trong đó 9.179 mét trên tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh

Có 5.128 cống với chiều dài 80.850 mét trên Đường sắt.

Hầm

Có 39 hầm với chiều dài 11.512 mét trong đó tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh có 27 hầm với chiều dài 8.335 mét.

Hệ thống thống tin tín hiệu

Hệ thống đóng đuờng sử dụng điện với thiết bị đóng đuờng cánh/đèn màu được lắp đặt trên hầu hết các tuyến đường sắt phía Bắc. Hệ thống đóng đường nửa tự động được lắp đặt trên tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh.

Về hệ thống thông tin, đường sắt Việt Nam sử dụng hầu hết máy tải ba 1 kênh, 3 kênh, 12 kênh được sản xuất tại Hungary giữa những năm 1972 và 1979. Hệ thống radio tần số cao được dùng cho hệ thống dự trữ khẩn cấp ở một số khu vực của mạng lưới đường sắt.

Hệ thống dây trần được sử dụng nhiều trong việc truyền tải thông tin đuờng dài. Loại cáp đôi đồng được sử dụng cho thông tin tín hiệu địa phương.

Từ năm 1998, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam sử dụng hệ thống nhân kênh trên kênh truyền số liệu tốc độ 64 kbps thuê của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam trên hướng Hà Nội – TP Hồ Chí Minh và Hà Nội – Đà Nẵng để truyền số liệu và điện thoại băng công nghệ Microband ATM (chế độ truyền dẫn không đồng bộ vi băng).