Muốn làm Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ cần phải có kinh nghiệm công tác bao lâu?

352

Phải có kinh nghiệm công tác bao lâu mới được làm Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ? Phó Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ phải có bằng đại học ngành gì? Ca trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ có bắt buộc phải có bằng đại học không?

Xin chào ban biên tập, em vừa mới đi thực tập tại một Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ, ở đó người đứng đầu là Trạm trưởng thì có nghe nói là phải có kinh nghiệm công tác mới được làm, vậy cho em hỏi phải có kinh nghiệm bao lâu và đáp ứng điều kiện gì mới có thể làm Trạm trưởng? Xin được giải đáp.

1. Phải có kinh nghiệm công tác bao lâu mới được làm Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 17/2014/TT-BGTVT quy định tiêu chuẩn chức danh Trạm trưởng như sau:

1. Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành hoạt động của Trạm.

2. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, điện, điện tử, tự động hóa, luật;

b) Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

c) Trình độ tin học: Đạt trình độ B trở lên;

d) Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ B trở lên một trong năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc hoặc tiếng Lào, Campuchia (đối với các Trạm đặt tại các tỉnh biên giới giáp với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia);

đ) Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định, quy trình, nghiệp vụ liên quan đến kiểm tra tải trọng xe, xử lý hành vi vi phạm, quy trình vận hành và bảo trì Trạm; sử dụng thành thạo các thiết bị tại Trạm theo tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước quy định.

3. Kinh nghiệm công tác: Có thời gian làm việc trong ngành Giao thông vận tải ít nhất 05 năm (ở ngạch chuyên viên và tương đương trở lên).

Như vậy, để làm Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ cần phải có kinh nghiệm công tác, làm việc trong ngành Giao thông vận tải ít nhất 05 năm (ở ngạch chuyên viên và tương đương trở lên). Ngoài ra, muốn trở thành Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ cũng cần phải đáp ứng các quy định trên.

2. Phó Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ phải có bằng đại học ngành gì?

Theo Điều 6 Thông tư 17/2014/TT-BGTVT quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Trạm trưởng như sau:

1. Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành hoạt động của Trạm để đảm nhận nhiệm vụ khi Trạm trưởng ủy quyền.

2. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, điện, điện tử, tự động hóa, luật;

b) Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

c) Trình độ tin học: Đạt trình độ A trở lên;

d) Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A trở lên một trong năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc hoặc tiếng Lào, Campuchia (đối với các Trạm đặt tại các tỉnh biên giới giáp với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia);

đ) Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định, quy trình, nghiệp vụ liên quan đến kiểm tra tải trọng xe, xử lý hành vi vi phạm, quy trình vận hành và bảo trì Trạm; sử dụng thành thạo các thiết bị tại Trạm theo tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước quy định.

3. Kinh nghiệm công tác: Có thời gian làm việc trong ngành Giao thông vận tải ít nhất 03 năm (ở ngạch chuyên viên và tương đương trở lên).

Theo đó, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ phải có bằng đại học một trong các chuyên ngành: Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, điện, điện tử, tự động hóa, luật.

3. Ca trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ có bắt buộc phải có bằng đại học không?

Tại Điều 7 Thông tư 17/2014/TT-BGTVT quy định tiêu chuẩn chức danh Ca trưởng như sau:

1. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các chuyên ngành: Giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, điện, điện tử, tự động hóa, luật;

b) Trình độ tin học: Đạt trình độ A trở lên;

c) Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A trở lên một trong năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc hoặc tiếng Lào, Campuchia (đối với các Trạm đặt tại các tỉnh biên giới giáp với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia);

d) Hiểu biết các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định, quy trình, nghiệp vụ liên quan đến kiểm tra tải trọng xe, xử lý hành vi vi phạm, quy trình vận hành và bảo trì Trạm; sử dụng thành thạo các thiết bị tại Trạm theo tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước quy định.

2. Kinh nghiệm công tác: Có thời gian làm việc trong ngành Giao thông vận tải ít nhất 02 năm.

Như vậy, Ca trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ không bắt buộc phải có bằng đại học mà chỉ cần có bằng cao đẳng trở lên.

Trân trọng!