Ôtô chạy quá tốc độ bị phạt cao nhất 12 triệu đồng

908

Nếu như Nghị định 100 quy định chỉ cần uống rượu, bia khi lái xe (bất kể nhiều hay ít) đều bị xử phạt, thì với lỗi chạy quá tốc độ, có một hạn mức nhất định mà chỉ khi vượt qua hạn mức đó, người điều khiển phương tiện mới bị phạt.

Cụ thể, tại các khoản 3, 5, 6, 7 Điều 5 và khoản 2, 4, 7 Điều 6 Nghị định 100 quy định các mức xử phạt đối với người chạy xe quá tốc độ như sau:

Tốc độ

Ô tô

Xe máy

Chạy quá tốc độ từ 5 – dưới 10 km/h 800.000 – 1.000.000 200.000 – 300.000
Chạy quá tốc độ từ 10 – 20 km/h 3.000.000 – 5.000.000

Tước GPLX 1 – 3 tháng

600.000 – 1.000.000
Chạy quá tốc độ trên 20 – 35 km/h 6.000.000 – 8.000.000

Tước GPLX 2 – 4 tháng

 

4.000.000 – 5.000.000

Tước GPLX 2 – 4 tháng

Chạy quá tốc độ trên 35 km/h 10.000.000 – 12.000.000

Tước GPLX 2 – 4 tháng

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, chỉ khi người điều khiển ô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h trở lên thì mới bị xử phạt. Còn khi chưa chạy quá 5km/h với cả ô tô và xe máy, người điều khiển xe vẫn chưa bị xử phạt.

Tuy nhiên, để bảo an toàn, người tham gia giao thông nên tuân thủ đúng quy định về tốc độ chạy xe.

Luật sư tư vấn luật giao thông – Công ty luật Dragon tại Hà Nội