Tài xế uống rượu có thể bị tước giấy phép lái xe một năm

1131