Trường hợp cho người khác mượn xe, chủ xe bị phạt

19453

Theo Luật Giao thông đường bộ, cho người khác mượn xe thuộc một trong những trường hợp sau thì chủ xe cũng phải liên đới chịu trách nhiệm.

Công ty Luật Dragon – Ban tư vấn luật giao thông đường bộ. Nguồn VOV

  Kiên quyết thu hồi biển số 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp.