Xe ô tô tải trên 1,25 tấn đi ngoài khung giờ quy định được phép hoạt động cần xin giấy phép lưu hành không?

463

Cho em hỏi, xe ô tô tải của em là xe trên 1,25 tấn em muốn đi sang chợ Long biên đóng hàng vào ngoài khung giờ cấm từ 21 giờ đến 6 giờ sáng thì có cần phải làm giấy phép lưu hành ngoài thời gian cho phép hoạt động theo quy định không? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép cho xe ô tô tải trên 1,25 tấn được phép hoạt động ngoài thời gian cho phép?

Xe ô tô tải trên 1,25 tấn đi ngoài khung giờ quy định cần xin giấy phép lưu hành không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 06/2013/QĐ-UBND quy định như sau:

“Điều 5. Thời gian hoạt động của các loại phương tiện trong khu vực hạn chế

2. Các loại xe ô tô vận tải có trọng lượng từ trên 1,25 tấn trở lên, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe chuyên dùng và các loại xe máy thi công::

Chỉ được phép lưu hành từ 21h00 đến 6h00 sáng ngày hôm sau và phải có giấy phép lưu hành của cơ quan có thẩm quyền.”

Như vậy, theo quy định nêu trên, xe ô tô tải trên 1,25 tấn chỉ được phép lưu hành trong khu vực nội đô Hà Nội vào khung giờ từ 21h00 đến 6h00 sáng ngày hôm sau và phải có giấy phép lưu hành. Do đó, bạn cần tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lưu hành theo quy định.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép cho xe ô tô tải trên 1,25 tấn được phép hoạt động ngoài thời gian cho phép?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 06/2013/QĐ-UBND, được sửa đổi bởi điểm b khoản 6 Điều 1 Quyết định 24/2020/QĐ-UBND như sau:

“Điều 8. Phân công trách nhiệm

1. Giao Sở Giao thông Vận tải

2. Công an thành phố có trách nhiệm

a. Chỉ đạo các lực lượng chức năng hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định này theo thẩm quyền.

b) Chấp thuận xe ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe cho phép đến 10 tấn, xe ô tô vận tải hành khách được hoạt động trong phạm vi hạn chế theo luồng tuyến nhất định, ngoài thời gian cho phép hoạt động theo quy định này khi có ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố.

c. Phối hợp, hỗ trợ Sở Giao thông vận tải giám sát thực hiện Quy định này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an Thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc Quy định hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

4. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã

…”

Theo quy định nêu trên, Công an thành phố có trách nhiệm chấp thuận xe ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe cho phép đến 10 tấn, xe ô tô vận tải hành khách được hoạt động trong phạm vi hạn chế theo luồng tuyến nhất định, ngoài thời gian cho phép hoạt động theo quy định này khi có ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố. Như vậy, trường hợp xe bạn là ô tô tải trên 1,25 tấn muốn hoạt động ngoài khung thời gian cho phép hoạt động cần xin giấy phép lưu hành và được chấp thuận từ Công an thành phố.

Việc xe ô tô tải trên 1,25 tấn đi ngoài khung giờ quy định được phép hoạt động không có chấp thuận của Công an thành phố có thể bị xử phạt như thế nào?

Theo Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 06/2013/QĐ-UBND quy định mọi hành vi vi phạm Quy định này của tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt người điều khiển xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở phế thải, vật liệu rời và xe chở hàng khác thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động vận tải trong đô thị như sau:

“Điều 27. Xử phạt người điều khiển xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở phế thải, vật liệu rời và xe chở hàng khác thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động vận tải trong đô thị

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe không chạy đúng tuyến, phạm vi, thời gian quy định.

2. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.”

Theo đó, người điều khiển xe ô tô tải trên 1,25 tấn đi ngoài khung giờ quy định được phép hoạt động không có chấp thuận của Công an thành phố thì bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Đồng thời, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.