Thứ Ba, Tháng Sáu 25, 2024

Luật hàng không

Thông tư 30/2020/TT-BGTVT quản lý khai thác cảng hàng không

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 30/2020/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 18 tháng 11...

Điều 277 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định...

Điều 277 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về điều khiển tàu bay Chi tiết Điều 277 Bộ luật...

Thông tư 11/2020/TT- BGTVT Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2020/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 21 tháng 5...

Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết chương...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2019/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 29 tháng...

Thông tư 09/2020/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 09/2020/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng...

Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về lĩnh vực hàng không...

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019   NGHỊ...

Thông tư 56 /2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 56/2018/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội,...

Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 61/2014/QH13 Hà Nội, ngày 21 tháng...

Nghị định về an ninh hàng không.

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng...

Nghị định Số: 92/2015/NĐ-CP về An Ninh Hàng Không Việt Nam

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 92/2015/NĐ-CP Hà ...