Chưa đủ tuổi vẫn được học trước để nâng hạng Giấy phép lái xe ô tô

1022

Theo Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT ngày 14/07/2015 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, từ ngày 01/09/2015, người chưa đủ tuổi vẫn được học trước để nâng hạng Giấy phép lái xe ô tô; tuy nhiên chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về điều kiện thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn để nâng hạng Giấy phép lái xe. Theo đó, để nâng hạng Giấy phép lái xe C, D, E lên FC, người học phải có thời gian hành nghề từ 01 năm và có từ 50.000km lái xe an toàn trở lên. Tương tự, thời gian đào tạo với trường hợp nâng hạng Giấy phép lái xe hạng C, D, E lên FC là 272 giờ, trong đó, có 48 giờ lý thuyết và 224 giờ thực hành lái xe. Với các trường hợp còn lại vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Về đầu tư xe cơ giới dùng để sát hạch lái xe, Thông tư quy định, xe sát hạch phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ còn giá trị sử dụng và Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự hiệu lực; đối với xe sát hạch lái xe trong hình dạng FC, có thể sử dụng xe hợp đồng với thời hạn và số lượng phù hợp với nhu cầu sát hạch…
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015.