Luật đường sắt ngày 19/01/2012 bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP

1331

Giao thông Hà nội www.giaothongvietnam.vn – Ngày 19/01/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2012/NĐ-CP ngày 19/01/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/09/206 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

Theo đó, Nghị định bổ sung quy định 03 bước bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất dành cho đường sắt khi nâng cấp, cải tạo từ đường sắt đang khai thác hoặc xây dựng mới sau ngày 01/01/2006 trong trường hợp chưa đủ ngay kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, bước 1 phải tiến hành ngay công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất trong phạm vi bảo vệ công trình cầu đường sắt theo chiều ngang.

Bước 2 tiến hành bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt nhưng ngoài phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và bước 3 tiến hành bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Cũng theo quy định trong Nghị định này, tại điểm giao cắt đồng mức giữa đường sắt và đường bộ không bố trí người gác, không được xây dựng công trình trong phạm vi góc cắt tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt…

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/03/2012.

Luật giao thông đường bộ

===================

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Địa chỉ: Phòng 14.6, tòa nhà VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung  Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Luật sư NGUYỄN MINH LONG

Điên thoại: 043.769.0144

Email:  dragonlawfirm@gmail.com

Website: http://lawfirm.vn / http://ngheluatsu.vn / http://vanphongluatsu.com.vn / http://giaothongvietnam.vn